Planuję inwestycję

Kredyt inwestycyjny

  • finansuje różnorodne inwestycje związane z działalnością rolniczą - odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, służącego do produkcji rolnej np. zakup gruntówrolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowę, modernizację budynków gospodarskich, wyposażenie pomieszczeń;
  • kredyt wieloletni o okresie kredytowania dostosowywanym do specyfiki inwestycji i gałęzi produkcji rolnej;
  • możliwość zastosowania karencji;
  • dogodne formy zabezpieczeń, w tym gwarancje podmiotów zewnętrznych.