Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli jesteś osobą fizyczną i:

  • w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyłeś 40 lat;
  • masz mikro lub małe przedsiębiorstwo;
  • posiadasz kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa;
  • po raz pierwszy rozpoczynasz działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem;
  • zobowiążesz się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego staniesz się rolnikiem aktywnym zawodowo;
  • rozpoczniesz realizację planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i osiągniesz roczną nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej, prowadzonej w gospodarstwie, w wysokości co najmniej 4 ESU (European Size Unit – Europejska Jednostka Wielkości) w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Dodatkowe warunki:

  • Twój udział własny – 10% nakładów inwestycyjnych;

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty.